Song library – V

VANOMIRIRA

Vanomirira Jehovah
(They that wait upon Jehovah)
Vanopiwa simba guru
(Shall be given great strength)

Vanomhanya mhanya
(They shall run & run & run)
Vasinganeti!
(And not be weary!)

Tichanoimba Hossana!
(x2)
(We will sing Hossana!)
Pakutenderera
(Dancing & shouting round & round)-
PaChigaro cha Mambo
(The King of Glory)

Tichanoimba Hossana!
(We will sing Hossana!)